Bel ons: 020-7373170

Ziekte van Weil

Gepost door: In: Weblog Dierenziekenhuis Diemen 09 okt 2015 Reacties: 0 Tags: , , , , , , ,

Patiënt van de maand

Veel mensen hebben wel eens gehoord van de ziekte van Weil of Leptospirose en dat honden hiertegen gevaccineerd worden. Wat de ziekte precies inhoudt, wat de verschijnselen zijn en waarom het nou zo belangrijk is om honden tegen de ziekte te beschermen is echter bij veel minder mensen bekend.

Patiënt

Pas geleden werd er bij mij in de spoed een 5-jarige Mechelse herder aangeboden, die normaal bij een andere praktijk kwam, maar nu zo ziek was dat de eigenaar de dichtbijzijnde dierenarts had opgezocht om de hond zo snel mogelijk te laten helpen. De hond was al een aantal dagen ziek met vooral klachten van slecht eten, braken en heel sloom zijn.
De voornaamste afwijking bij het lichamelijk onderzoek was dat alle slijmvliezen en de huid van de hond kanariegeel waren!! Dit verschijnsel heet geelzucht en wijst meestal op een ernstige bloedarmoede of een leverprobleem. Toen bij navraag bleek dat de hond van pups af aan nooit meer gevaccineerd was en dat de hond altijd met de eigenaar mee ging vissen en daar ook veel in het water zwom, werd de verdenking op de ziekte van Weil ineens erg groot!
Bloedonderzoek wees uit dat er sprake was van acuut nierfalen en leverfalen en de bloedwaarden waren extreem hoog! Dit beeld ondersteunde de verdenking op de ziekte van Weil en de hond is direct aan een infuus en in quarantaine geplaatst omdat deze ziekte ook heel gevaarlijk kan zijn voor mensen.
Later op de dag ging het alleen maar slechter met de hond en gezien de slechte prognose en de te verwachten restschade aan lever en nieren is er uiteindelijk besloten om hem in te laten slapen.

Ziekte van Weil

De ziekte van Weil, in de volksmond ook vaak rattenziekte genoemd, wordt veroorzaakt door meerdere bacteriestammen uit de Leptospirae bacteriën groep. Honden krijgen de ziekte door in direct contact (bijtwonden, eten van kadavers) te komen met wilde dieren, voornamelijk ratten, of in contact te komen met de urine van deze dieren. Stilstaand water, waar vaak ook ratten aanwezig zijn, is daarom een beruchte plek om de ziekte op te lopen. In de zomer/najaar komt de ziekte het meest voor en honden die veel zwemmen, zoals jachthonden of honden van vissers, lopen een verhoogd risico.

zwemmende hond

De belangrijkste verschijnselen zijn sloomheid, verminderde eetlust, koorts, geelzucht (leverfalen), veel drinken & plassen (nierfalen), braken en diarree. Veel van deze verschijnselen zijn niet specifiek voor de ziekte van Weil, want er zijn vele aandoeningen die deze verschijnselen kunnen veroorzaken. Geelzucht zien we een echter een stuk minder vaak en in combinatie met een niet goed gevaccineerde hond, zeker als deze ook nog zwemt, komt de verdenking op de ziekte van Weil al snel naar voren. De definitieve diagnose wordt gesteld door bloed af te nemen en in te sturen naar het laboratorium waar wordt getest op specifieke afweer (antilichamen) tegen de leptospirose bacteriën.

bruine rat

De behandeling bestaat uit intensieve verpleging in quarantaine, waarbij infuus wordt gegeven en de hond wordt behandeld met een specifiek antibioticum dat goed werkt tegen de bacterie. Indien de ziekte vroeg onderkent wordt is het goed te behandelen en kunnen de honden volledig genezen. Als er echter al sprake is van uitgebreid nierfalen en leverfalen, dan wordt de prognose minder gunstig en hangt het sterk af van de reactie op de therapie. Ook kan er restschade aan nieren en lever overblijven.

Zoönose

Een zoönose houdt in dat een dierziekte ook besmettelijk is voor mensen en bij de ziekte van Weil is dit zeker het geval. Mensen kunnen besmet raken door in contact te komen met de urine van besmette honden, waarna ze ernstig ziek kunnen worden en in het allerergste geval zelfs kunnen overlijden. Mensen worden pas een aantal weken na besmetting echt ziek (incubatieperiode van 2 tot 30 dagen) en de klachten beginnen vaak met griep-achtige verschijnselen als koorts, spierpijn, hoofdpijn en braken/diarree, waardoor er niet direct gedacht wordt aan de ziekte van Weil. Gelukkig hebben veel infecties een mild tot matig verloop, maar in 10% van de gevallen kan ernstig lever- en nierfalen voorkomen en 5% overlijdt uiteindelijk aan de infectie.

Vaccineren

Veruit de beste manier om de ziekte van Weil te voorkomen is het vaccineren van uw hond en voorkomen is in dit geval zeker beter dan genezen. Gevaccineerde honden kunnen de ziekte wel krijgen, maar deze zal dan veel milder verlopen omdat de eigen afweer tijdig zal ingrijpen. Sinds een aantal jaren is er een vernieuwd vaccin tegen de ziekte van Weil en deze beschermt nu tegen de vier belangrijkste leptospirae bacteriestammen. Als uw hond nog niet volledige ingeënt is adviseren we u om een afspraak te maken en voor extra informatie over de ziekte van Weil of de vaccinatie kunt u ook altijd bij ons terecht.

Helaas, u kunt nu geen reactie achterlaten.

Related Posts