Bel ons: 020-7373170

Titerbepaling vaccinatie

Vanaf juli 2017 is er een consensus vrijgegeven van de KNMvD en betrokken immunologen in Nederland en de WSAVA (bepaalt de vaccinatierichtlijnen) over de titerbepaling bij vaccinatie van hond en kat. Hiermee kunnen we met een grote veiligheid gerichter vaccineren bij de hond en vaccineren bij de kat.

Titeren is het bepalen van de hoeveelheid antilichamen tegen bepaalde ziektes in het bloed van het dier. Bij de hond is dit mogelijk tegen Parvo, Hcc (leverziekte) en Distemper (hondenziekte) en dus niet tegen Leptospirose en Kennelhoest. Bij de kat is dit mogelijk tegen Panleukopenie (kattenziekte), calicivirus en herpesvirus (beiden niesziekte componenten) en dus niet tegen bordetella.

vaccicheck voor titerbepaling dierenziekenhuis diemen

Het is een mogelijkheid om al puppies en kittens te titeren echter het advies is om dit niet te doen. Het doel is om het optimale vaccinatie moment te bepalen als de antilichamen van de moeder uit het bloed van de pup of kitten beginnen af te nemen en dat een vaccin dan optimaal kan aanslaan. Het is echter gebleken dat dit vrij plots kan dalen en dat dit er toe kan leiden dat er onnodig een kwetsbaar moment ontstaat tussen het dalen van de maternale antilichamen en het aanslaan van het vaccin. Het advies uit het consensus is dus om puppyvaccinaties en kittenvaccinaties volgens schema uit te voeren om optimale bescherming te geven.

Bij het eerste levensjaar zou normaal een “grote cocktail” bij zowel hond als kat gegeven worden. Dit kan vervangen worden door een titerbepaling.

Bij honden wordt bij voldoende titer tegen geteste ziektes alleen tegen leptospirose en evt aanvullend tegen kennelhoest of rabies gevaccineerd. Bij onvoldoende titer wordt er op maat gevaccineerd. let wel op dat leverziekte en distemper alleen als combinatie vaccins beschikbaar zijn en dat dus soms alsnog een extra ziekte gevaccineerd moet worden. Na een grote cocktail na het eerste levensjaar wordt 3 jaarlijks opnieuw titeren geadviseerd. Jaarlijkse gezondheidscontrole en vaccinatie tegen leptospirose blijft noodzakelijk. Als een hond na het eerste levensjaar nog geen grote cocktail vaccinatie heeft gekregen tengevolge van voldoende titer dan wordt jaarlijks titeren geadviseerd.

Bij katten wordt onderscheid gemaakt tussen pure binnenkatten en katten die buiten komen of naar een pension of cattery gaan. Na de kittenvaccinaties kan op 1 jarige leeftijd voor het eerst getiterd worden, Bij een pure binnenkat met voldoende titer tegen katten en de niesziekte componenten wordt na alleen de kittenvaccinaties jaarlijks her titeren geadviseerd. Na een herhalingsvaccinatie na het eerste levensjaar kan driejaarlijks hertiteren voldoen. Bij buitenkatten wordt ook bij voldoende titer tegen de niesziekte componenten jaarlijkse vaccinatie geadviseerd en is dus met name de kattenziekte component van belang voor bepaling van soort vaccinatie. Dit heeft te maken met de enorme infectiedruk van niesziekte onder katten. Eventuele aanvullende entingen zoals bordetella of rabies dienen nog daarbij gegeven te worden.

Als een dier (hond of kat) 2 keer met een tussentijd van 3 jaar positief heeft getest op alle ziektes wordt geadviseerd om daarna jaarlijks te titeren om te voorkomen dat er een te lange periode ontstaat tot hervaccinatie als de immuniteit gaat dalen.

Dierenziekenhuis Almere en Diemen zijn verheugd mee te gaan in deze nieuwste ontwikkelingen. Bij het vaccinatieconsult kan besloten worden tot titeren als uw hond aan de grote cocktail toe zou zijn of bij elke willekeurige vaccinatie bij de kat. De titerbepaling gebeurd in de praktijk middels een Vaccicheck en duurt ongeveer 30 minuten. Er moeten hiervoor enkele druppels bloed van uw dier worden afgenomen. Na de uitslag kan een vaccinatieadvies op maat worden gegeven.