Bel ons: 020-7373170

Algehele Narcose

algehele narcose dierenziekenhuis diemen

Voordat dieren onder narcose gaan worden zij eerst grondig onderzocht door een dierenarts. Hier wordt gekeken naar de algehele conditie van het dier, of het dier niet ziek is en het circulatie apparaat (hart en bloedvaten) en respiratie apparaat (longen en luchtpijp) worden nagekeken.

Dit is belangrijk om onnodige risico’s uit te sluiten tijdens de narcose. Mochten er bijzonderheden worden gevonden, kan er, in overleg met de eigenaar, worden besloten de ingreep uit te stellen en eventueel aanvullend onderzoek te doen. (bijvoorbeeld een hartecho)

Om complicaties (verslikken door braken) te voorkomen dienen de patiënten nuchter te zijn. In geval van twijfel over de gezondheidstoestand van een dier kan er besloten worden om een (pre-anesthetisch) bloedonderzoek te doen. Hierdoor kunnen eventuele afwijkingen vroegtijdig worden opgespoord en kan hiermee rekening worden gehouden bij de narcose.

Elke patiënt heeft een eigen patiëntenkaart en hierop wordt de narcose nauwkeurig bijgehouden. Alle gebruikte middelen en het verloop van de narcose en operatie worden geregistreerd, zodat dit altijd terug gezocht kan worden en er geen vergissingen plaats kunnen vinden.

Elk dier krijgt een narcose met middelen die op zijn of haar gezondheid is aangepast. Hiermee reduceren we de risico’s van de narcose tot een zo laag mogelijk niveau. De middelen waarmee wij werken voor dieren met een normaal narcose risico zijn: midazolam, medetomedine, ketamine of alfaxan. Voor dieren met een verhoogd narcose risico werken wij met dormicum, methadon en alfaxan of propofol.

Afhankelijk van de rust van uw dier, krijgt deze eerst een injectie in het bloedvat en daardoor de premedicatie. Of als uw dier het erg spannend vindt, geven we eerst een prik met premedicatie in de bil of rug spieren. De inwerking duurt dan wat langer, maar bij sommige dieren geeft dit meer rust. Ieder dier wat onder narcose gaat voor een wat langere operatie/ingreep krijgt standaard ook een infuus met fysiologisch zout. Dit is een extra ondersteuning voor het dier, houdt de bloeddruk op peil en beschermt tegen uitdroging.

Het Dierenziekenhuis Almere maakt gebruik van Alfaxan als inleidende injectie als het dier nog niet genoeg weg gezakt is na de premedicatie. Dit is een middel waarvan uw dier snel en zonder angst van in slaap valt. Het werkt ongeveer 5-10 minuten. Dit geeft ons de gelegenheid om een adembuisje (tube) in de keel in te brengen en de gasanesthesie, zuurstof en bewakingsapparatuur aan te sluiten. De gasanesthesie zal dan de taak van de alfaxan overnemen om het dier onder narcose te houden.

Het is erg belangrijk dat de “tube” goed past. Dit zorgt er namelijk voor dat er geen narcosegas langs de tube in de operatiekamer kan lekken: anders zou de chirurg en assistente net zo snel in slaap vallen. De tweede functie is dat er geen vuil/speeksel langs de tube de keel in kan lopen, waardoor mogelijk een longontsteking kan ontstaan. Extra belangrijk bij bijvoorbeeld gebitsreinigingen.

Wij maken gebruik van het narcosegas Isofluraan om uw dier onder algehele narcose te houden. Dit is een vloeistof die middels een verdamper gasvormig wordt en zo gemengd kan worden met zuurstof. Door de hoeveelheid isofluraan te doseren kan de narcosediepte nauwkeurig worden geregeld. Isofluraan is een erg veilig narcosegas, omdat het nauwelijks wordt opgenomen in het lichaam en zodoende de lever en nieren niet onnodig belast. Gedurende de ingreep ligt het dier op een speciaal warmtematras om afkoeling te voorkomen als het dier de neiging heeft om af te koelen.

Tenslotte wordt natuurlijk gedurende de gehele ingreep en daarna een adequate pijnbestrijding gedaan, aangepast op de pijnlijkheid van de ingreep en de conditie van het dier.

wakker worden couveuse

Na de operatie/ingreep kunnen kleine dieren in onze couveuse wakker worden. Hierin is een extra zuurstof voorziening om het narcosegas zo snel mogelijk uit het lichaam te wassen. Bovendien wordt hier de warmte subtiel geregeld middels een speciaal warmte gelmatras (deze houdt precies 38,5 C aan) en een warmtelamp als het dier te koud is. Grotere dieren kunnen in onze speciale opname-unit uitslapen. Ook hier is de mogelijkheid van extra zuurstof voorziening tijdens het uitslapen en hebben wij de beschikking over individuele vloerverwarming Als uw dier goed wakker geworden is en weer op zijn pootjes kan staan, mag deze weer opgehaald worden. U krijgt dan bij het ophalen nog uitgebreide instructies mee.